Kan vi finne dinosaurbein i Norge?

 For 260-65 millioner år siden, lenge før menneskets tidsalder, levde det dinosaurer på jorda. De levde på alle kontinentene og i havet. Vi hører innimellom om dinosaurfossiler som blir funnet; er det mulig å finne dette her i Norge?

Skjelett av Tyrannosaurus rex
Foto: Trollinho
Det korte svaret er nei, dessverre. Ikke på land i fastlands-Norge. Om Svalbard og Nordsjøen regnes med til Norge, er svaret ja. Det har blitt funnet dinosaurbein på Svalbard, og på havbunnen i Nordsjøen.

Grunnen til dette er istiden. Isbreen som lå over hele Norge skurte bort alt av jord og stein fra tidsalderen da dinosaurene levde. Berget som lå igjen da isen trakk seg tilbake er eldre enn dinosaurene, minst 400 millioner år gammelt. Det kan finnes fossiler i Norge, men de er enten flere hundre millioner gamle eller fra tiden etter istiden. 

På havbunnen er det mulig å finne fossiler fra tiden imellom, fordi isen fløt oppå havet og ødela ikke havbunnen. Landhevingen etter istiden gjør at havnivået i Norge synker de fleste stedene, så noen få steder har slike fossiler kommet opp på land.

Kilder: Store Norske Leksikon, Naturhistorisk Museum


Kommentarer

Relatert