Hvorfor flyter metallskip?

Metall er riktignok mye tyngre enn vann, men et skip er ikke laget av massivt metall. Det aller meste av rommet inni et skip er jo luft. Når skipet blir sjøsatt, synker det litt ned i vannet under sin egen vekt. Den lufta som ligger under vannlinjen er lettere enn vannet som blir presset unna av skipet, og derfor flyter det.

Når skipet blir lastet med gods eller passasjerer, vil vekta av det presse skipet enda litt lenger ned i vannet. Det er mer enn nok luft under dekk til at skipet fremdeles flyter.

Det går an å regne på dette. Oppdriften regnes som vekta av vannet som blir presset unna av skipet (eller uansett hva vi ønsker å regne ut oppdriften på)  Et skip som rommer 20 000 kubikkmeter, vil for eksempel ha en oppdrift på 20 000 tonn. (Det betyr ikke at det er trygt å laste det med 20 000 tonn! Lastevekt regnes ut på en annen måte)

Det er faktisk den samme naturloven som bestemmer hvor mye gass det må være i en gassballong for at den skal fly. Selv om gummi eller folie er tyngre enn luft, er gassen inni lettere enn luft.

Kilde: Wikipedia

Kommentarer

Relatert