Hvor kommer nordlys fra?

Nordlys oppstår høyt oppe i atmosfæren, nesten på grensa til verdensrommet.

Jorda er omgitt av et magnetfelt. Det er ikke fullt ut forstått hvordan det magnetfeltet virker, men det beskytter jorda mot stråling fra verdensrommet. Sola sender ut store mengder stråling hele tiden. I tillegg til lysbølger, fyker det hele tiden ut partikler fra sola i alle retninger. Hadde det ikke vært for magnetfeltet rundt jorda, hadde alt truffet jordoverflaten. Det ville vært skadelig for livet på jorda og alt elektronisk utstyr.

Magnetfeltet er formet slik at det svinger inn mot de magnetiske polene på jorda. Derfor treffer partikler fra sola partikler fra den ytterste atmosfæren i et område som ligger som en ring rundt polene på jorda. Det skaper elektriske spenninger som får partiklene til å lyse.

Både magnetfeltet og solvinden varierer med tiden, så det kan være veldig mye nordlys ei natt og ingenting den neste. Når sola er aller mest aktiv, kan nordlyset bli synlig mye lenger sør enn vanlig. Satellitter rundt jorda måler strålingen fra sola, og kan forutsi når nordlyset kommer til å bli sterkt.

Kilde: space.com

Kommentarer

Relatert