Hvor gammelt kan et tre bli?

Selje blir bare 50 år
Trær har ikke en naturlig levetid slik som mennesker og de fleste dyr har. Får et tre gode nok forhold, kan det i teorien fortsette å vokse i ubegrenset tid. De fleste trærne blir saget ned eller ødelagt av været.

Det er derimot en grense for hvor stort et tre kan bli. Trær klarer ikke å suge opp vann høyere enn omtrent 100 meter fra bakken. Bare noen få tresorter kan bli så høye. Ei vanlig gran er "voksen" etter 70-100 år, da vil den vanligvis ikke vokse noe særlig mer i høyden. Grana er det høyeste treet i Norge og kan bli opptil 50 meter høy.

Hvor gammelt et tre kan bli henger ofte sammen med hvor fort det vokser. Selje og rogn vokser fort, og lever i bare 50-60 år. Bjørk kan bli opptil 100 år.

Selv om et tre har blitt så stort at det ikke kan vokse noe mer i høyden, vil det fortsette å få nye blader og skudd. Jo eldre et tre er, jo tykkere er stammen. Siden trær vokser mye saktere eller stopper helt å vokse om vinteren, vil det dannes årringer inne i stammen. Det går an å telle årringene for å finne ut av hvor gammelt treet er. Ulempen med dette er selvsagt at årringene ikke vises utenpå. De kommer ikke fram før treet er saget eller falt ned. Gamle trær kan bli hule, og da forsvinner den eldste delen av årringene.

Eiketrær kan bli over tusen år gamle, også i Norge. Gamle eiketrær er vanligvis hule, så det er vanskelig å bestemme alderen nøyaktig. Historie kan brukes til å bestemme alder på gamle trær, om de står i et bebodd område. De eldste grantrærne i Norge står i gammel skog som ikke har blitt hogd. Grantrær kan bli opptil 500 år.

Dette treet var omtrent
100 år gammelt
Det sies at det fins oliventrær, einer og barlind som er over 2000 år gamle. Oliventrær vokser ganske sakte, så det kan godt være sant. I Amerika fins det en sort furu som kan bli over 5000 år. Etter hvert som slike furuer vokser, dør gamle greiner og nye vokser ut, så det er vanskelig å se på dem hvor gamle de egentlig er.

Noen ganger setter trær rotskudd. Poppel og osp sprer seg helst på denne måten, og i nyere tid har det blitt oppdaget at også grana kan gjøre det. Ei gran i Sverige har kanskje satt rotskudd sammenhengende i over ni tusen år. Noen forskere mener at ospetrær kan leve mye lenger enn det, men det har ikke blitt bevist enda.

Kilder: Wikipedia, Reuters(engelsk), Discover Magazine, skogkurs.no

Kommentarer

Relatert