Hva er palmeolje, og hvorfor har det dårlig rykte?

Foto: Craig 
Palmeolje kommer fra frukten til den afrikanske oljepalmen. Den blir dyrket verden rundt i tropiske strøk. Den største produsenten av palmeolje er Indonesia. Palmefrukten er en steinfrukt, og både fruktkjøttet og steinen inneholder olje.

Tropiske oljeplanter inneholder mye mettet fett. Mettet fett harskner ikke så fort som umettet fett i varmen, og det gjør ikke noe at det har et høyere smeltepunkt når det er så varmt. Palmeolje smelter ved 35C, kokosolje ved 25C og kakaosmør ved 37C. Oljepalmer produserer mye olje pr. palme, og derfor er den populær i varme strøk. Bønder som planter oljepalmer får et stort utbytte pr areal.

I moderne tid har palmeolje fått et så dårlig rykte at matprodusenter reklamerer med at de ikke bruker det. Dette er mest fordi palmeolje blir produsert på en lite miljøvennlig måte. Tropisk regnskog blir hogget ned for å gi plass til palmeplantasjer. Dette er et spesielt stort problem i Indonesia og Malaysia. Avskogingen ødelegger leveområdene til mange dyr og planter.

Myrer blir også grøftet for å dyrke palmer. Mange arter lever bare i myr og sump, og grøftingen ødelegger for dem. Når naturtyper som skog og myr blir pløyd opp, blir jorda utsatt for erosjon. Næringen i jorda blir vasket ut av regnet.

Arbeidsforholdene er ofte ikke de beste for arbeiderne på palmeoljeplantasjer. Malaysia har hatt noen saker hvor papirløse innvandrere har jobbet ulovlig uten skikkelig kontrakt. I tillegg har det vært konflikter der rike plantasjeeiere har tatt jord fra lokalbefolkningen for å utvide produksjonen. Betalingen som de lokale grunneierne har fått har ofte ikke vært rettferdig. Det har til og med hendt at bebodde skogområder har blitt overtatt uten varsel.

Det fins merkeordninger for palmeolje, som skal sikre at den blir produsert på en etisk og miljøvennlig måte. Bare 12% av palmeoljen som blir produsert i verden i dag (tall fra 2011) oppfyller kravene til slik merking.

Det er hevdet at det er usunt å spise mettet fett. Det forskes på dette, og resultatene er ikke helt klare. Mye tyder på at naturlig mettet fett, for eksempel palme-og kokosolje, er mindre usunt enn transfett, som er et kunstig herdet fett. De aller fleste forskerne er enige i at umettet fett (for eksempel rapsolje) er sunnest, spesielt fordi det inneholder fettsyrer som kroppen vår ikke kan lage selv.

En annen ting er at palmeolje ikke akkurat er kortreist mat. Det må fraktes fra Indonesia til Norge med skip. Store fraktskip bruker tungolje som drivstoff, og det fører til utslipp av svovel-og nitrogengasser i tillegg til CO2. Rapsolje er produsert mye nærmere, og transporten forurenser ikke like mye. En del rapsolje er til og med produsert i Norge.

De fleste matprodusentene i Norge har nå gått bort fra å bruke palmeolje i oppskriftene, for det meste etter press fra forbrukere. Før var det nok å skrive "vegetabilsk olje" i innholdsfortegnelsen, men nå må det stå hva slags plante oljen kommer fra.

Kilder: Wikipedia (engelsk), Norsk Helseinformatikk, WWF

Kommentarer

Relatert