Kilder

Når jeg skal finne svar på et spørsmål, er det mange nettsider som går igjen. Jeg har prøvd å bruke kilder som er så troverdige som mulig. Jeg stoler mer på leksikon og vitenskapelige sider enn blogger og såkalte virale nyhetssider. 

Alle innleggene på denne siden skal ha kildehenvisninger.

Artsdatabanken
God informasjon om norsk natur og alle artene i den. Her finnes for eksempel lista over truete arter.

Forskning.no
Full av aktuelle artikler om ny forskning. Artiklene her er mye lettere å lese enn 
vitenskapelige avhandlinger, men de henviser alltid til dem også for de som vil lese dem.

Mattilsynet
Mattilsynet har ikke bare rede på mat. Siden har lover og regler om dyrehold, toll og import, og sykdommer på dyr og planter. Reglene her er alltid oppdaterte.

Store Norske Leksikon
Vet veldig mye om mange ting. Her går det an å slå opp alt mulig. Alle artiklene her er redigert av fagfolk.

Mye interessant informasjon om norsk natur, geologi og forhistoriske dyr.

Wikipedia
Wikipedia kan redigeres av hvem som helst, men det meste av informasjonen her er troverdig. Alle artiklene har kildehenvisninger. Finnes på mange språk. Jeg har brukt både den norske og den engelske utgaven.

How Stuff Works
Engelsk side med mange artikler om alt mulig som en kan lure på. En del av artiklene her gjelder ikke for norske forhold, men det meste som går på forskning er internasjonalt.

NASA
Det amerikanske romprogrammet. Har mange artikler om verdensrommet, både for barn og voksne. Alt er på engelsk.
Kommentarer

Relatert