Hvorfor er havet salt?

Havet er blått og salt
Sjøvann i havet inneholder omtrent 3,5% salt. Inne i fjordene inneholder det mindre, fordi det siger ferskvann inn i fjordene fra elver og bekker. 

Saltet i sjøen stammer faktisk fra landjorda. Salt er et mineral som fins naturlig i fjellet og i jorda. Det løser seg lett opp i vann. Når det regner, siger regnvann ned gjennom jorda til det når grunnvannet. På veien løser det opp salt og andre mineraler. Der grunnvannet når jordoverflaten, dannes det en kilde med mineralvann. Dette er ofte begynnelsen på en bekk, og alle bekker og elver renner jo til slutt ned i sjøen. Også regnvannet som havner i elver og bekker med en gang tar med litt mineraler ned i sjøen.

Sjøvann har ikke noe annet sted å gjøre av seg enn å fordampe. Når vannet fordamper, og blir til luftfuktighet og skyer, blir mineralene liggende igjen i sjøen. Det aller meste er salt, nettopp fordi det løser seg så lett opp i vann. 

Noen innsjøer ligger så lavt, eller i et så tørt klima, at vannet i dem aldri når havet. Disse sjøene blir saltere og saltere. Dødehavet er en slik saltsjø. Det fins saltsjøer i mange deler av verden der det er varmt og tørt klima, særlig i Midt-Østen og USA. Noen av dem er så salte at til og med strendene inneholder salt og andre sjømineraler. 

Der en saltsjø har tørka inn, blir det liggende en saltåre i jorda. Den kan utvinnes i ei gruve. Det er slike saltårer steinsalt kommer fra. Mange steder på jorda er bakken gammel havbunn på grunn av landheving, Det er veldig vanlig på kysten av Norge. På slike steder ligger det også salt i jorda, men overflaten er så godt gjennomskyllet av regn at det er ikke farlig for planter. 

Dette har foregått i flere milliarder år. I teorien skulle da havet bli saltere og saltere etter som tiden går, men havet har vært like salt i iallfall de siste 100 millioner år. Det er fordi slammet på havbunnen også inneholder salt. Saltet som havner der nede, blir begravd og løser seg ikke opp på nytt. 

Saltet gjør sjøvannet tyngre enn ferskvann. Jo saltere vannet er, jo tyngre er det, og jo lettere flyter vi. Derfor er det lettere å svømme i sjøvann. I Dødehavet, som inneholder 30% salt, flyter mennesker uten å anstrenge seg. Såkalte flytetanker bruker enda tyngre mineralsalter i vannet. 

Kommentarer

Aktuelle innlegg